» » فاطمه شمس


نام و نام خانوادگی: فاطمه شمس
تاریخ تولد: 1353
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته: الهیات / کلام امامیه
نام دانشگاه: قرآن و حدیث شهرری

دوره های برگزار کرده:
حفظ موضوعی کودکان و روخوانی روانخوانی نور
حلیه القرآن1 / تئوری و عملی درسطح دختران دبیرستان و بانوان خانه دار
شهر فعالیت: تهران / اسلامشهر / شورآباد