» » محبوبه کیانی خراجی


نام و نام خانوادگی:  محبوبه کیانی خراجی
تاریخ تولد:  1357
مقطع تحصیلی: کارشناسی
رشته:  حقوق
نام دانشگاه:  پیام نور شهرکرد

سوابق:
شرکت در دوره دانشجو معلم قرآن کریم 1396

عنوان برگزیده دانشجو معلم سال در سال1397
دوره های برگزار کرده:
برگزاری دوره آموزش روخوانی و روانخوانی - از سال 1396 تا کنون  در مدارس و محلات