» » مائده کریمی


نام و نام خانوادگی:   مائده کریمی
تاریخ تولد: 1372
مقطع تحصیلی: کارشناسی
رشته:   علوم قرآنی
نام دانشگاه:  دانشگاه علوم قرآنی دولت آباد

سوابق:
شرکت در دوره دانشجو معلم قرآن کریم

دوره های برگزار کرده:
برگزاری دوره آموزش روخوانی و روانخوانی 1397-1398