» » لیلا ریحانی


تاریخ تولد : 1360
میزان تحصیلات : لیسانس
رشته تحصیلی : تفسیر قرآن دانشگاه
محل تحصیل : دانشکده علوم قرآنی زابل
استان محل فعالیت : سیستان و بلوچستان

دوره هایی برگزار شده:
آموزش روخوانی قرآن ماه مبارک رمضان  سال ۹۶
فعالیتها : مربی روخوانی و تجوید قرآن در موسسات قرآنی
مربی روش تدریس در دوره های تربیت آموزشیار قرآن در زابل