» » فعالان طرح ملی «دانشجو معلم قرآن» در مشهد

دوره آموزشی فعالان دومین دوره طرح ملی «دانشجو معلم قرآن کریم» با حضور حجت الاسلام شیخ زاده، استاد موسس تدبر در قرآن ویژه مشهد و دکتر راثی مدرس قرآن امروز ۳ اسفندماه به همت سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور و به میزبانی جهاددانشگاهی خراسان رضوی در مشهد در حال برگزاری است.