» » زهرا رحمتی


نام و نام خانوادگی: زهرا رحمتی
تاریخ تولد: 1376
مقطع تحصیلی: کارشناسی
رشته: تفسیر قران کریم
نام دانشگاه: دانشگاه علوم قرآنی دولت آباد اصفهان

دوره های برگزار کرده:
برگزاری دوره آموزش روخوانی و روانخوانی 1396
برگزاری دوره آموزش تفسیر قرآن کریم 1396