عضویت (کانون ها)

نام:

نام خانوادگی:

کد ملی:

نام پدر:

محل تولد:

تاریخ تولد:

استان :

نام دانشگاه محل تحصیل:

میزان تحصیلات:

رشته تحصیلی:

پست الکترونیک:

کد پستی:

تلفن ثابت:

تلفن همراه:

آدرس:

زن
مرد
تمایل به فعالیت درکدام یک از کانون هارا دارید

کانون عکس و فیلم
کانون هنرهای تجسمی
کانون ادبی
کانون تبلیغ و ترویج
کانون علمی و پژوهشی


رتبه های کسب شده (مسابقات،جشنواره هاو ...):

رزومه فعالیت خود را عنوان فرمایید:

آپلود عکس

حداکثر حجم فایل 300 کیلو بایت می باشد
عکس خوانده نمی شود